Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 723/17

Postanowienie w sprawie I Ns 723/17

Dodano: 2018-06-11 11:02:53             Zmodyfikowano: 2018-06-11 11:02:53
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole - Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Henryce (2 im.) Szymczyna, córce Jerzego i Antoniny, zmarłej w dni 13-09-2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Henryce (2 im.) Szymczyna, córce Jerzego i Antoniny, zmarłej w dni 13-09-2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu -  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.
uzasadnienie
Wnioskodawca – Gmina Opole – Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 09-11-2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Leokadii Szymczynie.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest wierzycielem w/w zmarłego z tytułu nakazu zapłaty wydanego przez tut. Sąd w dniu 31-10-2001 r., sygn. akt I Nc 2376/01). Do wniosku dołączona została dokumentacja wskazująca na istnienie i wysokość zadłużenia zmarłej.
Sąd zważył, co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie z art. 637 § 3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II postanowienia


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.