Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie I Ns 267/17
Dodano: 2018-03-02 08:14:48             Zmodyfikowano: 2018-03-02 08:17:06
Rejestr zmian
Ogłoszenie
„W Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 267/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Jurkiewicz, córce Wilhelma i Janiny, zmarłej w dniu 27-06-2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 91/16
Dodano: 2018-03-02 08:16:55             Zmodyfikowano: 2018-03-02 08:16:55
Rejestr zmian
Ogłoszenie
„W Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 91/16, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach 26/1 i 26/2, niezabudowanej, o powierzchni łącznej 0,1813 ha, położonej w Opolu, przy ul. Alei Przyjaźni 83, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest obecnie Barbara Iwańska, zaś w dokumentacji geodezyjnej jako właściciel figurują: Gertruda Jaxy i Jan Konrad Jaxy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych (w tym Gertrudę Jaxy i Jana Konrada Jaxy lub ich następców prawnych) aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Opolu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.”
więcej

Dni Edukacji Prawnej
Dodano: 2018-02-28 13:51:27             Zmodyfikowano: 2018-03-02 12:18:17
Rejestr zmian
Dni Edukacji Prawnej
W dniu 15.03.2018r. w Sądzie Rejonowym w Opolu w związku z przypadającym  wówczas DNIEM EDUKACJI PRAWNEJ , w Sądzie Rejonowym w Opolu organizowane są spotkania edukacyjne sędziów z uczniami szkół wszystkich  szczebli.
Zgłoszenie zamiaru takiego spotkania danej klasy z poszczególnych szkół wraz z opiekunami i numerami kontaktowymi należy dokonywać w Sekretariacie Prezydialnym  Sądu Rejonowego w Opolu ( nr tel. 77 54 15 405) przed dniem 15.03.2018r.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 115/17
Dodano: 2018-02-16 13:20:49             Zmodyfikowano: 2018-02-16 13:20:49
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 115/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Rosińskiej zmarłej 19 lipca 2015r. w Niemodlinie ostatnio stale zamieszkałej w Osowcu przy ul. Oleskiej 1/5. Wzywa się spadkobierców Teresy Rosińskiej aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 2018-02-15 13:51:24             Zmodyfikowano: 2018-02-15 13:51:24
Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie I Ns 593/17
Dodano: 2018-02-14 12:31:52             Zmodyfikowano: 2018-02-14 12:31:52
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt I Ns 593/17) zezwolił Zygmuntowi Król na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14 złotych zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej KW nr OP1O/00000866/3.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Opolu wzywa do odebrania depozytu Antoniego Datko i Marię Datko lub osoby, które wykażą że są ich spadkobiercami.
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.