Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie IX Ns 468/17
Dodano: 2018-03-29 13:24:28             Zmodyfikowano: 2018-03-29 13:27:09
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 468/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Kurc zmarłej 29 kwietnia 2016r. w Opolu ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Sportowej 1. Wzywa się spadkobierców Urszuli Kurc aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 337/17
Dodano: 2018-03-29 13:27:03             Zmodyfikowano: 2018-03-30 08:27:52
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 337/17 toczy się sprawa o  stwierdzenie nabycia spadku po Eryku Posor, zmarłym 5.10.2000 r. w Kup ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Staffa 3. Wzywa się spadkobierców Eryka Posor oraz jego wnuka Adriana Palt aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 103/17
Dodano: 2018-03-27 08:31:50             Zmodyfikowano: 2018-03-27 08:31:50
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzynę Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Agnieszce Szymańskiej w sprawie IX C 103/17 z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu  przeciwko Agnieszce Szymańskiej o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 562/17
Dodano: 2018-03-15 13:24:43             Zmodyfikowano: 2018-03-15 13:24:43
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 510 k.p.c. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IX Cywilny  w sprawie  z wniosku  Prezydenta Miasta Opola z udziałem  Ryslana Hrabskyy o orzeczenie przepadku pojazdu ustanowił dla uczestniczki postępowania Ryslana Hrabskyy, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby.
Wniosek oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 719/17
Dodano: 2018-03-15 14:52:01             Zmodyfikowano: 2018-03-15 14:52:01
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 13 lutego 2018 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Waldemarze Ryszardzie (2.im.) Mężyńskim, zmarłym 18 października 2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Odrzańskiej 4.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 113/17
Dodano: 2018-03-06 14:04:24             Zmodyfikowano: 2018-03-06 14:04:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział  IX  Cywilny na podstawie Art. 636 3 §3 k.p.c w zw. z art. 638 1 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono  wykaz inwentarza po Henryce Wolnej zmarłej  dnia 28 grudnia 2016 r. w Niemczech, PESEL 36102102467 ostatnio zamieszkałej w Niemczech
Sąd poucza, że:
1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza- osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.