Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie IX Ns 115/17
Dodano: 2018-02-16 13:20:49             Zmodyfikowano: 2018-02-16 13:20:49
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 115/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Rosińskiej zmarłej 19 lipca 2015r. w Niemodlinie ostatnio stale zamieszkałej w Osowcu przy ul. Oleskiej 1/5. Wzywa się spadkobierców Teresy Rosińskiej aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 2018-02-15 13:51:24             Zmodyfikowano: 2018-02-15 13:51:24
Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie I Ns 593/17
Dodano: 2018-02-14 12:31:52             Zmodyfikowano: 2018-02-14 12:31:52
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt I Ns 593/17) zezwolił Zygmuntowi Król na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14 złotych zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej KW nr OP1O/00000866/3.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Opolu wzywa do odebrania depozytu Antoniego Datko i Marię Datko lub osoby, które wykażą że są ich spadkobiercami.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 309/17
Dodano: 2018-02-14 12:34:17             Zmodyfikowano: 2018-02-14 12:34:17
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Ogłasza się, że w dniu 24.01.2018 r. sygn. akt I Ns 309/17 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział I Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Zbigniewowi Fidkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego tut. Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 0,13 zł (trzynaście groszy) tytułem spłaty hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Opole – Wójtowa Wieś dla działek o nr 38,39/4, 39/7, 39/9, 39/10 o łącznym obszarze 0,3672 ha w wysokości 20.000 MK na rzecz Marii Baron, Anieli Baron, Józefa Baron, Konrada Baron, Antoniny Baron, Wiktorii Baron, Róży Baron, Łucji Baron – po równych prawach i udziałach wynoszących po 2.500 MK z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na rzecz ich spadkobierców ustalonych prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek bez żadnych warunków.
 
Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Marii Baron, Anieli Baron, Józefa Baron, Konrada Baron, Antoniny Baron, Wiktorii Baron, Róży Baron, Łucji Baron do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 2222/17
Dodano: 2018-02-09 11:14:59             Zmodyfikowano: 2018-02-09 11:14:59
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Dawida Pasternak   w sprawie IX C 2222/17 z powództwa Gminy Zdzieszowice - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przeciwko Dawidowi Pasternak o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
 
więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego A.112.2.18
Dodano: 2018-02-08 13:02:10             Zmodyfikowano: 2018-03-19 15:22:58
Rejestr zmian

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.