Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie IX Ns 562/17
Dodano: 2018-03-15 13:24:43             Zmodyfikowano: 2018-03-15 13:24:43
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 510 k.p.c. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IX Cywilny  w sprawie  z wniosku  Prezydenta Miasta Opola z udziałem  Ryslana Hrabskyy o orzeczenie przepadku pojazdu ustanowił dla uczestniczki postępowania Ryslana Hrabskyy, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby.
Wniosek oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 719/17
Dodano: 2018-03-15 14:52:01             Zmodyfikowano: 2018-03-15 14:52:01
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 13 lutego 2018 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Waldemarze Ryszardzie (2.im.) Mężyńskim, zmarłym 18 października 2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Odrzańskiej 4.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 113/17
Dodano: 2018-03-06 14:04:24             Zmodyfikowano: 2018-03-06 14:04:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział  IX  Cywilny na podstawie Art. 636 3 §3 k.p.c w zw. z art. 638 1 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono  wykaz inwentarza po Henryce Wolnej zmarłej  dnia 28 grudnia 2016 r. w Niemczech, PESEL 36102102467 ostatnio zamieszkałej w Niemczech
Sąd poucza, że:
1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza- osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 267/17
Dodano: 2018-03-02 08:14:48             Zmodyfikowano: 2018-03-02 08:17:06
Rejestr zmian
Ogłoszenie
„W Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 267/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Jurkiewicz, córce Wilhelma i Janiny, zmarłej w dniu 27-06-2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 91/16
Dodano: 2018-03-02 08:16:55             Zmodyfikowano: 2018-03-02 08:16:55
Rejestr zmian
Ogłoszenie
„W Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 91/16, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach 26/1 i 26/2, niezabudowanej, o powierzchni łącznej 0,1813 ha, położonej w Opolu, przy ul. Alei Przyjaźni 83, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest obecnie Barbara Iwańska, zaś w dokumentacji geodezyjnej jako właściciel figurują: Gertruda Jaxy i Jan Konrad Jaxy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych (w tym Gertrudę Jaxy i Jana Konrada Jaxy lub ich następców prawnych) aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Opolu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.”
więcej

Dni Edukacji Prawnej
Dodano: 2018-02-28 13:51:27             Zmodyfikowano: 2018-03-02 12:18:17
Rejestr zmian
Dni Edukacji Prawnej
W dniu 15.03.2018r. w Sądzie Rejonowym w Opolu w związku z przypadającym  wówczas DNIEM EDUKACJI PRAWNEJ , w Sądzie Rejonowym w Opolu organizowane są spotkania edukacyjne sędziów z uczniami szkół wszystkich  szczebli.
Zgłoszenie zamiaru takiego spotkania danej klasy z poszczególnych szkół wraz z opiekunami i numerami kontaktowymi należy dokonywać w Sekretariacie Prezydialnym  Sądu Rejonowego w Opolu ( nr tel. 77 54 15 405) przed dniem 15.03.2018r.
więcej

Wyniki: 31 - 36 z 229
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.