Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie IX Ns 564/17
Dodano: 2018-04-06 11:41:13             Zmodyfikowano: 2018-04-06 11:41:13
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Małgorzaty Ozon z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Dawida Rokita w sprawie IX Ns 564/17 z wniosku Starosty Opolskiego o orzeczenie przepadku pojazdu marki Mazda  636 nr rej. ODU 8622.  Odpis wniosku oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 587/17
Dodano: 2018-04-06 13:14:36             Zmodyfikowano: 2018-04-06 13:14:36
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 587/17 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 29 km. 16 położonej w Opolu (Groszowice) o obrębie ewidencyjnym nr 0058 o pow. 0,4974 ha stanowiącej grunty orne która nie ma do tej pory założonej Księgi Wieczystej.
Wzywa się spadkobierców Jana Iwańskiego i Ewy Iwańskiej oraz wszelkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
więcej

Postanowieniw w sprawie I Ns 746/17
Dodano: 2018-04-05 09:08:27             Zmodyfikowano: 2018-04-05 09:08:27
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gminy Opole z udziałem ------
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Marii Minarzyk
 
postanawia:
 
sporządzić spis inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Fabrycznej 29/2 - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
 
pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Uzasadnienie
 
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, która jest wierzycielem zmarłej.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 468/17
Dodano: 2018-03-29 13:24:28             Zmodyfikowano: 2018-03-29 13:27:09
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 468/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Kurc zmarłej 29 kwietnia 2016r. w Opolu ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Sportowej 1. Wzywa się spadkobierców Urszuli Kurc aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 337/17
Dodano: 2018-03-29 13:27:03             Zmodyfikowano: 2018-03-30 08:27:52
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 337/17 toczy się sprawa o  stwierdzenie nabycia spadku po Eryku Posor, zmarłym 5.10.2000 r. w Kup ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Staffa 3. Wzywa się spadkobierców Eryka Posor oraz jego wnuka Adriana Palt aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 103/17
Dodano: 2018-03-27 08:31:50             Zmodyfikowano: 2018-03-27 08:31:50
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzynę Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Agnieszce Szymańskiej w sprawie IX C 103/17 z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu  przeciwko Agnieszce Szymańskiej o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Wyniki: 25 - 30 z 229
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.