Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018
Dodano: 2018-04-20 14:38:18             Zmodyfikowano: 2018-04-20 14:39:34
Rejestr zmian
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 1909/17
Dodano: 2018-04-19 14:06:28             Zmodyfikowano: 2018-04-19 14:06:28
Rejestr zmian
Ogłoszenie
 
W Sądzie Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie w z powództwa Gminy Opole
przeciwko Genowefie Szymańskiej o eksmisję. Na mocy art. 144  k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby do zastępowania  nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Genowefy Szymańskiej.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Przetarg nieograniczony „Usługa sprzątania dla Sądu Rejonowego w Opolu” G.2130.1.18
Dodano: 2018-04-16 15:09:54             Zmodyfikowano: 2018-05-21 19:52:49
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia:
Termin składania ofert: 2018-04-25
więcej


Ogłoszenie w sprawie III Nsm 1112/17
Dodano: 2018-04-11 14:09:58             Zmodyfikowano: 2018-04-11 14:09:58
Rejestr zmian
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 143 i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Opolu Joanny Kowalskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu – Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich
 
Sebastiana Krzysztofa (2-ga imion) Kasperka
 
w sprawie z wniosku Beaty Szade z udziałem Sebastiana Kasperka (Kasperek) i Teodora Szadego (Szade) o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletnich Jakuba Kasperka (Kasperek) i Julii Szade
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 166/18
Dodano: 2018-04-10 09:12:25             Zmodyfikowano: 2018-04-10 09:12:25
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny  w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Gmina Opole z udziałem   Bank Polska Kasa Opieki  S.A w Warszawie
o sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia:
 
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Waldemarze Zaborniaku, zmarłym w dniu 9 listopada 2012 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca jest spadkobiercą Waldemara Zaborniaka (postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie I Ns 366/17).  Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 1712/17
Dodano: 2018-04-10 11:31:38             Zmodyfikowano: 2018-04-10 11:32:11
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Izabela Stasikiewicz
Ogłoszenie
po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  PKP Intercity S.A. z siedzibą w  Warszawie przeciwko  Mariuszowi Ziółkowskiemu o zapłatę
 
zarządza:
ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Ziółkowskiego kuratora dla doręczeń w osobie pracownika tutejszego sądu – Pauliny Zarzyckiej
więcej

Wyniki: 19 - 24 z 229
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.