Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie IX C 614/18
Dodano: 2018-05-04 08:22:24             Zmodyfikowano: 2018-05-04 08:22:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzynę Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Danuty Rudnickiej   w sprawie IX C 614/18 z powództwa Gminy Opole przeciwko Danucie Rudnickiej o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 25/17
Dodano: 2018-05-02 10:10:40             Zmodyfikowano: 2018-05-02 10:10:40
Rejestr zmian
„Ogłasza się, że w dniu 26 lutego r. sygn. akt IX Ns 25/17  w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Janowi Passon na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,0038 gr. tytułem należnej Michałowi Botor bądź jego spadkobiercom wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości objętej KW OP 1O /00083863/7 (600 DM) z  tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu bądź uprawnionym na ich wniosek. Po upływie trzech lat od ogłoszenia wobec braku odbioru przez uprawnionego złożonej kwoty przyjdzie ona z mocy prawa na Skarb Państwa.”
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 6/18
Dodano: 2018-04-27 13:58:35             Zmodyfikowano: 2018-04-27 13:58:35
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Marii Świerc o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Marii Świerc ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 458/17
Dodano: 2018-04-27 14:01:19             Zmodyfikowano: 2018-04-27 14:01:19
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości - działki nr 1567/1 o pow. 0,0021 ha, k.m.8, obręb Chrzelice, gmina Biała o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości -  działki nr 1567/1 o pow. 0,0021 ha, k. m. 8, obręb Chrzelice, gmina Biała ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 452/17
Dodano: 2018-04-27 14:20:36             Zmodyfikowano: 2018-04-27 14:20:36
Rejestr zmian
Postanowienie
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości - działki nr 1563/1 o pow. 0,0036 ha, AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości -  działki nr 1563/1 o pow. 0,0036 ha, AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 437/17
Dodano: 2018-04-27 14:24:46             Zmodyfikowano: 2018-04-27 14:25:18
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Poczty Polskiej S.A. w Warszawie z udziałem nieznanych spadkobierców Ernesta Klamy o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych spadkobierców Ernesta Klamy – ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Wyniki: 7 - 12 z 229
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.