Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie Ns 1395/16
Dodano: 2017-12-22 08:35:52             Zmodyfikowano: 2017-12-22 08:36:30
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2017 roku w Opolu; prawy z wniosku: Patryk Krzak;
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania: Fabrice Marrel Epoh, Shauna Musa Jenitala i Andre Dzikamai Gwaze ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Mateusza Kall z Kancelarii Radcy Prawnego w Opolu.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 124/17
Dodano: 2017-12-22 10:07:57             Zmodyfikowano: 2017-12-22 10:07:57
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt I NS 124/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Iłowa z udziałem Teresy Sklarczyk, Jarosława Sklarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Roszadzie Sklarczyk, zmarłym w dniu 1.08.1998 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców w/w aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 241/17
Dodano: 2017-12-21 12:22:54             Zmodyfikowano: 2017-12-21 12:22:54
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu przy udziale nieznanego z miejsca pobytu Józefa Kucharskiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla uczestnika postępowania Józefa Kucharskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 160/17
Dodano: 2017-12-21 12:25:43             Zmodyfikowano: 2017-12-21 12:25:43
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu przy udziale nieznanych z miejsca pobytu Józefa Wypich, Pauliny Wypich o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla uczestników postępowania Józefa Wypich, Pauliny Wypich, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
               
więcej

Postanowienie w sprawie IX Nc 368/17
Dodano: 2017-12-21 14:14:13             Zmodyfikowano: 2017-12-21 14:15:10
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IX Cywilny  w składzie :
Przewodniczący: SSR Joanna Zapała- Garbacz    
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2017 roku sprawy z powództwa  Gmina Opole przeciwko Genowefie Szymańskiej o zapłatę
 
 postanawia:
I. uchyla w stosunku do pozwanej Genowefy Szymańskiej nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 11 kwietnia 2017 roku (IX Nc 368/17);
II. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Genowefy Szymańskiej ustanawia kuratora w osobie radcy prawnego Aleksandry Hojzler
 
Uzasadnienie
 Miejsce zamieszkania pozwanej jest nieznane – stąd orzeczono jak na wstępie na zasadzie art. 5021 § 1 kpc.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 124/17
Dodano: 2017-12-21 14:31:39             Zmodyfikowano: 2017-12-21 14:31:39
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział  Cywilny
Przewodniczący: SSR  Łukasz Zawadzki
Protokolant: sekretarz sądowy  Marzena Puchała na rozprawie rozpoznał sprawę z wniosku  Gmina Iłowa z udziałem Teresy Sklarczyk, Jarosława Sklarczyka o stwierdzenie nabycia  padku po Ryszard Sklarczyk. Posiedzenie rozpoczęto o godz.08:45 zakończono o godz. 8:55
 
Po wywołaniu sprawy stawili się :
za wnioskodawcę Gminę Iława nie stawił się nikt, pełnomocnik r.pr. Maria Wrońska nieobecna, zawiadomiona prawidłowo,
uczestnik Teresa Sklarczyk nieobecna, zawiadomiona prawidłowo, nie stawił się jej pełnomocnik r.pr. Adrianem Wiktorem, zawiadomiony prawidłowo,
uczestnik Jarosław Sklarczyk  nieobecny, wezwany prawidłowo.
 
Odczytano pismo Komisariatu Policji w Opolu z dnia 8.09.2017 r.
 
Sąd postanowił:
I. zarządzić publikację ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców do toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Sklarczyk, zmarłym w dniu 1.08.1998 r. w Opolu, w:
Dzienniku Gazecie Prawnej, Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tablicy sądowej Sądu Rejonowego w Opolu, tablicy ogłoszeń UM w Opolu, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu o następującej treści:
zarządzić publikację ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców do toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Sklarczyk, zmarłym w dniu 1.08.1998 r. w Opolu, w:
Dzienniku Gazecie Prawnej, Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tablicy sądowej Sądu Rejonowego w Opolu, tablicy ogłoszeń UM  w Opolu, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu o następującej treści:
„W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt I NS 124/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Iłowa z udziałem Teresy Sklarczyk, Jarosława Sklarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Roszadzie Sklarczyk, zmarłym w dniu 1.08.1998 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców w/w aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu  o stwierdzenie nabycia spadku”,
II. celem wykonania powyższego rozprawę odroczyć z terminem na piśmie.
 
 
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.