Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Dodano: 2018-04-20 14:38:18             Zmodyfikowano: 2018-04-20 14:39:34
Rejestr zmian
e-Płatności
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r.; które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).