Ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku i darowiznach

Dodano: 2010-01-06 08:59:21             Zmodyfikowano: 2017-11-09 08:55:07
Rejestr zmian
Opole, 31.10.2017
Informacja o darowiźnie
Na podstawie §39 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Opolu informuje
o dokonanej darowiźnie na rzecz Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, przy ul. Małopolskiej 18. Przekazane przedmioty: komputer – 3szt., laptop – 5 szt., monitor – 3 szt.