Podstawa prawna

Dodano: 2008-12-02 16:26:48             Zmodyfikowano: 2015-08-10 11:05:41
Rejestr zmian
Status prawny jednostki
Skarb Państwa – jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Opolu
Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.)
Organizacja jednostki:
Sąd Rejonowy działa w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz.133 j.t.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz.925)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1407)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1396)
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1397)
  6. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1398)
  7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i utworzenia  niektórych wydziałów w sądach rejonowych  oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (DZ. U poz. 170)