Portal Informacyjny

Dodano: 2014-03-11 08:57:51             Zmodyfikowano: 2014-03-17 13:22:02
Rejestr zmian
   Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Opolu jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Opolu.
   Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy dokonać rejestracji wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl. Następnie należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskej 60a  wraz z aktualnym dokumentem tożsamości lub, w przypadku  profesjonalnego pełnomocnika, z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracownika Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego
Regulamin Portalu Informacyjnego
Załącznik do Regulaminu - Wzór Oświadczenia