Opłaty

Dodano: 2012-05-23 14:31:59             Zmodyfikowano: 2012-05-24 09:24:24
Rejestr zmian
Zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Opolu.
Konta bankowe
Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się w sekcji "Struktura organizacyjna" w odpowiednim wydziale:
Wydział I Cywilny
Wydział II Karny
Wydział III Rodzinny
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wydział V Gospodarczy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Wydział VII Karny
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sekcja Upadłościowa
Sekcja Wykonawcza