Opłaty

Dodano: 2009-01-26 12:45:12             Zmodyfikowano: 2009-01-26 12:45:12
Rejestr zmian

Sprawy z zakresu prawa pracy:
1) sprawy, w których pozew wniósł pracownik:
a) jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50 000 zł – pracownik nie ponosi opłaty od pozwu, może być obciążony wydatkami, a pracodawca ponosi opłaty na ogólnych zasadach. Opłata od apelacji wynosi 30 zł.
b) jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł – obie strony ponoszą opłaty na zasadach ogólnych
2) sprawy, w których pozew wniósł pracodawca – obie strony ponoszą opłaty na zasadach ogólnych

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – strony nie ponoszą opłat, za wyjątkiem opłaty od apelacji, która wynosi 30 zł.