Lekarze sądowi

Dodano: 2010-01-06 08:59:26             Zmodyfikowano: 2017-03-06 14:35:19
Rejestr zmian
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Opolu, uprawionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność uczestników postępowania do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego z powodu choroby – na podstawie ustawy z dn.15.06.2007r.  o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz.849).
Lista lekarzy z woj. opolskiego upoważnionych do wystawiania zaświadczeń - link do strony SO Opole