Kontrola zarządcza

Dodano: 2011-07-11 10:33:45             Zmodyfikowano: 2018-04-03 10:24:37
Rejestr zmian
Plan działalności Sądu Rejonowego w Opolu.
Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z par. 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -  sprawiedliwość zamieszczamy plan działalności Sądu Rejonowego w Opolu.
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -  sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 149) zamieszczamy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.