Kolejność załatwiania spraw

Dodano: 2009-02-03 10:28:03             Zmodyfikowano: 2009-02-03 10:28:03
Rejestr zmian
Sprawy są rozpoznawane wg kolejności wpływu, jednak w pierwszej kolejności rozpoznawane są :
- sprawy w trybie przyspieszonym
- sprawy w których zastosowano tymczasowe aresztowanie
- sprawy zagrożone przedawnieniem
- sprawy wieloletnie
- sprawy w których do dyspozycji sądu przekazano dowody rzeczowe w postaci samochodów                                                    pozostających na płatnych parkingach
- sprawy uchylone przez II instancję do ponownego rozpoznania
- sprawy w których następuje zwrot akt do prokuratury, lub które są przekazywane wg właściwości do innego sądu