VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

Dodano: 2009-02-03 16:52:21             Zmodyfikowano: 2017-10-27 14:45:49
Rejestr zmian
 VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
45-359 Opole 
ul. Plebiscytowa 3a.
tel. 77 541 96 20
tel./fax: 77 454 38 34
e-mail :
 
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego 
Sędzia Sądu Rejonowego Irena Majcher
45-359 Opole 
ul. Plebiscytowa 3a
pok. 205
przyjmuje strony czwartki
w godzinach od 1000–1200
Zastępca VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego 
Starszy Referendarz Sadowy Katarzyna Szulc
 Kierownik Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego 
Łucja Zwierzyna
pok. 207
tel.: 77 54 19 600

Biuro Podawcze VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego 
pok. 214
przyjmuje dokumenty
w poniedziałek  w godz. 8:00 – 17:30
wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00
Oddział Centralnej Informacji
pok. 214a
tel.: 77 54 19 615
wydaje odpisy, zaświadczenia
w poniedziałek  w godz. 8:00 – 17:30
wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do MSiG
tel: 77 454 38 21
przyjmuje ogłoszenia do MSiG
w poniedziałek  w godz. 8:00 – 17:30
wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

Przeglądanie akt rejestrowych - czytelnia
tel.: 77 54 19 620
w poniedziałek  w godz. 8:00 – 17:30
wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00
Regulamin czytelni KRS