Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Opłaty

Dodano: 2009-01-20 12:37:10             Zmodyfikowano: 2015-08-21 10:03:42
Ukryj rejestr
Opublikował:  
Przez: Marian Malcharczyk
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 10568

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:
1) wniosku o ogłoszenie upadłości;
2) wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:
1) wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego;
2) wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;
3) zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościo¬wym i naprawczym;
4) sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wie¬rzytelności.
Opłatę stalą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
1) zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału;
2) wniosku o uchylenie lub zmianę układu;
3) wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicz¬nego postępowania upadłościowego;
4) wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Opłata  do złożonego wniosku o ogłoszenie  upadłości  konsumenckiej  wynosi 30zł,
Opłaty kancelaryjne:
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności;
- zaświadczenia
pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.
Jeżeli dokument, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

 Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.