Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Sekcja Wykonawcza Zakres zadań

Zakres zadań

Dodano: 2008-12-05 09:49:57             Zmodyfikowano: 2015-09-04 09:56:33
Rejestr zmian
Sekcja Wykonawcza zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądów w zakresie w jakim są one wykonalne, w szczególności w zakresie kar i środków karnych, oraz nałożonych na uczestników postępowań sądowych i strony zobowiązań, z tytułu których podmiotem uprawnionym jest Skarb Państwa (opłaty kancelaryjne, opłaty sądowe, zwrot wyłożonych kosztów postępowania, kary porządkowe).
W szczególności do zadań Sekcji Wykonawczej należy
  • windykacja należności Skarbu Państwa oraz innych  prawem wskazanych przedmiotów  wynikających z wykonalnych orzeczeń sądów ( w tym m.in. : rejestracja dłużników, wzywanie do zapłaty, kierowanie wniosków o egzekucję komorniczą, orzekanie w przedmiocie  rozłożenia  na raty , odwołania rat , umarzania należności orzeczonych w sprawach karnych
  •  wydawanie niezbędnych, określonych prawem czynności zmierzających do wykonania orzeczeń o karach i środkach karnych ( w tym m.in. : sporządzanie dokumentacji dla zakładów karnych,  zawiadamianie Krajowego Rejestru Karnego o prawem przewidzianych faktach, informowanie pokrzywdzonych o ich uprawnieniach w zakresie prawem przewidzianym, polecanie doprowadzenia przez policję do zakładów karnych lub innych zakładów zamkniętych) 
  •  orzekanie w sprawach przewidzianych w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego i zastrzeżonych do jej kompetencji jako organu właściwego sądu rejonowego ( w tym w szczególności o :  odraczaniu wykonania kar, zarządzeniu wykonania kar orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, podjęciu warunkowo umorzonych postępowań karnych, wykonaniu kar zastępczych za nie wykonane kary grzywny i ograniczenia wolności, oddaniu pod dozór i zwolnieniu od dozoru, zmianie zakresu obowiązków w okresie próby, zatarciu skazania,  uznanie kar i środków karnych za wcześniej  wykonane w sytuacjach prawem przewidzianych)
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.