Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Opłaty

Dodano: 2008-12-10 15:25:53             Zmodyfikowano: 2017-08-23 09:43:37
Ukryj rejestr
Opublikował:  
Przez: Marian Malcharczyk
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 61211

 
Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym
Poniższa tabela została opracowana w oparciu o Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594 z późń. zm.).Ustawowe zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów dla podmiotów działających w określonej formie prawnej regulują przepisy szczególne będące podstawą działania dla tych podmiotów. 
 

Wpis stały od wniosku:

Podmiot podlegający wpisowi do:

Rejestru przedsiębiorców

Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestru dłużników niewypłacalnych

o zarejestrowanie

500 zł

250 zł

500 zł

300 zł

o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze

250 zł

150 zł

250 zł

 

o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców

 

 

150 zł

 

o wykreślenie z KRS

300 zł

300 zł

300 zł

150 zł

o przyjęcie dokumentów

40 zł

40 zł

40 zł

 

o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

40 zł

40 zł

 

dotyczącego innego postępowania rejestrowego

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

 
Opłata sądowa od skargi na orzeczenie referendarza sądowego wynosi 100zł.
 
Opłaty związane z postępowaniem rejestrowym należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu  lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek o rejestrację, wpis lub wykreślenie.
 
Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Poniższa tabela została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U.96.45.204 z późn. zm.)
 
 

Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku zgłoszenia:

Wpisu podmiotu do KRS

Wpisu zmiany danych

Wykreślenia podmiotu z KRS

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

 
Opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek o rejestrację, wpis lub wykreślenie.
 
 
Opłaty za udostępnianie informacji z KRS
Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (odnośnik).W oparciu o to rozporządzenie została opracowana poniższa tabela.
 

Opłata za:

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Elektroniczny katalog dokumentów

Odpis pełny

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

 

Odpis aktualny

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

 

Wyciąg

dział I 

10,00 zł

10,00 zł

 

-

każdy następny dział

5,00 zł

5,00 zł

 

-

Zaświadczenie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

 

Wydanie pisemnej informacji

5,00 zł

5,00 zł

-

 

Kopię dokumentu elektronicznego

-

-

-

50,00 zł

 
Opłaty związane z udostępnieniem informacji z KRS należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu  lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek o rejestrację, wpis lub wykreślenie.
 
Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na  rachunek bieżący dochodów sądu przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.
 
 
Opłaty za wnioski składane do Centralnej Informacji
Zgodnie z §20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (odnośnik), opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
(Uwaga! Podany nr konta Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest rachunkiem, na który wnosi się opłaty za wpis do KRS.)
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.