Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna III Wydział Rodzinny Kolejność załatwiania spraw:

Kolejność załatwiania spraw:

Dodano: 2009-01-19 11:43:21             Zmodyfikowano: 2015-09-21 08:42:17
Rejestr zmian
Sprawy co do zasady powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do sądu (§ 46 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 925). Za sprawy pilne, kierowane na terminy rozpraw poza kolejnością, uważa się zaś w szczególności m.in.: wnioski o udzielenie zabezpieczenia oraz wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, zarządzenie wydawane w trybie art. 109 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu postępowania w sprawach nieletnich (§ 46 ust. 2 w związku z § 2 pkt 5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.